Tredobling av antall dagpengesøknader i Sømna

foto