Reagerer på at naboer til oppdrettsområde ikke er kontaktet