Sømna undersøker om de kan overprøve Statens vegvesen