Slik kan Støres regjering bli, ifølge ulike medier

foto