– Jeg hadde ikke noe problem med Helge Thorsen som leder