440 avvik meldt fra sykehjem og hjemme­baserte tjenester i Sømna