Vil la pensjonistpar bruke hytta som fast bolig i ti år

foto