– Arbeids­markedet i Nordland har sannsyn­ligvis aldri vært bedre