Ordfø­reren spilte inn nytt veifor­slag midt i bakken – fikk enstemmig støtte