Ansatte er svært bekymret over situasjonen i oppvekstsektoren