Advarer etter meldinger om svært høy fart i verneområde

foto