Helge­lands­syke­huset forventer kraftig bedret økonomi i løpet av året