Norsk reiseliv er attraktivt på verdensmarkedet – gjør det vanskeligere å ta hensyn til bærekraft