Det er full stopp i E6-utbyg­ging etter funn som kan være fra før siste istid