Sømna-leger og politikere støtter flytting av legevakt til DMS-et