Eggene skal brukes til å produsere slaktekylling, skriver Nationen.

– Da Sverige i januar ble rammet av fugleinfluensa i en av deres rugeegg besetninger mottok vi en forespørsel om salg av rugeegg til slaktekylling, sier fabrikksjef Espen Sørlie ved Nortura Samvirkekylling.

Han understreker at det ikke eksporteres egg til forbrukermarkedet.

For kort tid siden måtte eierselskapet Nortura SA møte i retten etter at Den stolte Hane krevde et forbud mot å levere konsumegg til industrien. Produksjonen av rugeegg var ikke en del av den saken.