Fraråder all ferdsel langs «rasut­satte vegstrek­ninger på Helge­land»