Det er torsdag kveld og klokka er 18 inne på Hommelstø brannstasjon. Varabrannsjef Nils Roar Elsfjordstrand i Brønnøy brann- og redningsvesen briefer de lokale karene på brannstasjonen. Han orienterer om sikkerhet.

– Kjøring i røyk. Da har vi ikke sikt. Jeg skal inn der, og jeg vil ikke bli påkjørt. Så om det er røyk i tunnelen stopper vi. Vi kjører aldri i røyk. Det skal være kontroll i begge åpningene, og Vegvesenet stenger i begge retninger med bil og folk, sier han.

Arrangerer øvelse

Sammen med Statens vegvesen, Vegtrafikksentralen, ambulanse og politi skal brannvesenet delta i en samhandlingsøvelse i Molvikhammartunnelen. Det de skal teste er hvor godt systemene fungerer, slik som sambandsradioene, nødnett, ventilasjon i tunnelen og varsling.

I mai skal det arrangeres en større øvelse i Tosentunnelen, som er langt dårligere stelt hva angår teknikk og belysning.

Scenarioet torsdag kveld er at to biler har kollidert i tunnelen. De bruker to biler fra brannvesenet.

– Vi ska vel ikke kløpp bila da? spørres det til latter fra en av brannmennene.

Totalt deltar 16 mannskaper fra Brønnøy brann- og redningsvesen, fire fra Statens vegvesen, to fra ambulansen og to fra politiet i øvelsen.

Tett med røyk

Vi stiller klokka frem til 19.30. Nå er man i gang inne i tunnelen. To feierbiler står front mot front, og mannskapene setter i gang røykmaskinene. Det blir fort tett med røyk.

Viftene i tunnelen blåser østover. De aktiveres om noen aktiviserer nødtelefonen i tunnelen eller tar et brannslukningsapparat. Brannfolkene tar telefonen og viftene går i gang, det meste av røyken tømmes raskt.

Så kjører brannvesenets redningsbil inn. Brannfolkene tar kontroll på situasjonen og henter de skadde ut av de to bilene, og setter de inn i redningsbilen. Etter hvert kommer ambulansen til og tar hånd om dem.

Utenfor tunnelen står politiet og Statens vegvesen, og holder kontroll.

Klokka 21.00 er den åpen igjen, og en ansamling på østsiden av tunnelen kan endelig kjøre gjennom.

Sjelden å få se inne i tunnelen

Politiets innsatsleder er Ståle Rossdal. Han mener øvelsen gikk bra.

– Vi prøver ut kommunikasjon. Det er ikke hver dag vi får se inne i tunnelen, eller for den saks skyld stenge den, sier han.

Det var Statens vegvesen som initierte øvelsen, og inviterte nødetatene.

– Vi ser nytten. Det å kjenne til tunnelen er veldig nyttig om noe skjer. Jeg syns dette fungerte greit, sier han.

Fant punkt for forbedring

Øvingsleder for brann, Nils Roar Elsfjordstrand, forteller at man har funnet forbedringspotensiale, men at dette er som forventet.

– Og så har vi har avdekket et punkt for forbedring, samband hos Vegtrafikksentralen. De har nettopp fått tilgang til nødnett, og det overrasket vel ikke helt at det ikke gikk helt på skinner hos dem. Men vi er positivt overrasket over at det hele gikk så bra mellom politiets operasjonssentral, 110-sentralen og AMK-sentralen, sier han.

På debrief etter øvelsen kommer det frem at mannskapene hadde god hørbarhet på sambandet, og at kommunikasjonen derfor gikk bra.

Samtidig tar noen opp spørsmål som hvor man kunne tatt ned helikopter om det var en ekte situasjon. Kanskje går det med ambulansehelikopteret? Neppe med Sea King.

– God respons

Brannvernleder Monica Hardy hos Statens vegvesen i Nordland har ansvar for om lag femti tunneler i Nordland, og er ansvarlig for disse øvelsene.

– Vi prøver å øve og ha rundt femten slike øvelser i året. Vi går mye gjennom beredskapsplaner, sier hun.

Hun er også fornøyd med øvelsen.

– Det var god repons, sier hun.

Brannsjef Geir Johan Hanssen hos Brønnøy brann- og redningsvesen berømmer Hardy for at det arrangeres slike øvelser.

– Vi er veldig fornøyd med det arbeidet hun gjør, hun bidratt til å løfte beredskapsarbeidet for tunneler i Nordland, mener han.