Veien sør fra Eldor Jacobsen-brygga har vært stengt i over et år. Administrasjonen i Sømna vil gi fra seg sin veirett her, slik huseier Monica Mugaas-Holand slipper trafikk over eiendommen sin. Det er det imidlertid ikke alle som ønsker. Foto: Bård Pedersen

Stenging av denne veien har enga­sjert både poli­tikere, naboer og næringsliv

Huseier Monica Mugaas-Holand ba i 2016 Sømna kommune om å si fra seg sin veirett over hustomten hennes på Berg. Fem år senere vil kommuneadministrasjonen etterkomme ønsket, men det er både politikere, naboer og Felleskjøpet uenige i.