Vedtok på årsmøte å gi 25.000 til humanitært arbeid i Ukraina

foto