Vedtok på årsmøte å gi 25.000 til humanitært arbeid i Ukraina

foto
Sør-Helgeland El&IT har vedtatt å støtte humanitært arbeid i Ukraina. Foto: Privat