Brønnøy og Sømna får fem millioner i støtte til bredbåndsutbygging

foto