Krigen, fødetilbud og likestil­ling tema under kvinne­dagen i Brønn­øysund