Brønnøyrapport: Ensidig avhengighet av strøm skaper høy sårbarhet