Fuglevokter hevder oterangrep har skremt vekk ærfuglen

foto