Messen ved Drage­reiret har blitt en folke­kjær tradi­sjon

foto