Kortere tapstid etter 36 og 47 over fartsgrensen på grunn av «ellers aktsom forbikjøring»