Tillitsvalgt til Støre: – Smertegrensen er nådd

foto