Hevder lav bemanning i barnehagen får uheldige utslag