Lokalpolitiker fikk kjenne på konsekvens av bemanningsmangel

foto