Ekstraordinært møte for å behandle lovlighetskontroll