Heli­kopter­merking av elg skaper sterke reak­sjoner på Vega