Avlyser konkurranse for rehabilitering av tak og varmesystemet på skolen