Brønnøy kommune inngår kontrakt om varmepumpeanlegg