Onsdagens møte i kommunestyret starter klokken 13.30 etter at det har vært fagdag helse fra morgenen.

Kommunestyret skal ha én orienteringssak:

Utviklingsprosjekter og fremtidige disposisjoner bygg og eiendom v/Eiendomssjef Arnt Ståle Sæthre.

Sakene som skal behandles politisk er:

PS 21/24 Barnas representant i politiske saker

PS 22/24 Revidering av kommunalt nærings og landbruksfond

PS 23/24 Høringssvar bærekraft i Helse Nord