Økt antall meldinger om alvorlige hendelser fra sykehus i nord

foto