Statsforvalteren etter skoletilsyn: Pålegger kommune å rette lovbrudd umiddelbart