Helse­minis­teren støtter seg til sykehu­sets vurde­ring om flytting av ambu­lansebåt