Mattilsynet sjekker om Vegas vannforsyning har blitt forurenset

foto