Fylkesordfører avviste behandling av ferjeforslag

foto