Thorsen har klaget kommunen inn til Diskrimineringsnemnda