Gratis barnehage, «distriktshub», vei og litt forvirring, så var budsjettet vedtatt