Trosser stats­forval­teren: - Vil tvinge oss til å sitte i boli­gene våre her ute i «avsje­klan»