10-årsjubileum for "Uni Helgeland" feires med stor øvelse

foto