Lakseveg Nord, Tosenveien og bru til Hamnøya inne i økonomiplanen