Naturvernforbundet klager på Lismåsøy-dispensasjon

foto