– Dere har påpekt en del ting som dere mener er for dårlig belyst i den helhetlige planen slik den foreligger nå, sa administrerende direktør Marit Lind i Helse Nord RHF etter et ekstraordinært styremøte i Tromsø tirsdag.

– Jeg har bestemt meg for å trekke saken. Jeg ønsker å komme tilbake til styret hvor vi har utdypet de områdene dere har konkret pekt på at må forsterkes, sa hun videre.

Flere styremedlemmer uttrykte tirsdag bekymring over at forslagene ikke er blitt grundig bearbeidet, og flere tok til orde for at det må arbeides mer med før man sender forslagene ut på høring.

Fjerne akuttkirurgi og samle sykehus

Det var høsten 2022 at helseministeren ga Helse Nord beskjed om å finne løsninger for å sikre bærekraftig drift framover.

Fem arbeidsgrupper jobbet gjennom fjoråret med mulige endringer innen hvert sitt område. Anbefalingene deres ble så samlet i et felles utkast.

Blant forslagene er å fjerne akuttkirurgi ved sykehusene i Lofoten og Narvik, men å beholde indremedisinsk beredskap begge steder. Et annet forslag er å avvikle keisersnittberedskapen i Lofoten, som fortsetter som fødestue.

For Helgeland er det blitt anbefalt å samle de tre akuttsykehusene i Sandnessjøen, Mo i Rana og Mosjøen til ett felles sykehus i regionen.

Voldsomme protester

Kuttforslagene har ført til voldsomme protester blant lokalbefolkningen og sterke reaksjoner fra helsepersonell, tillitsvalgte og politikere.

Helseministeren ble møtt med protester og fakkeltog da hun besøkte sykehuset på Gravdal i Vestvågøy i Lofoten i desember.

Den endelige planen var opprinnelig planlagt å vedtas av styret 25. april. Men på grunn av at høringsperioden vil bli forskjøvet, er det nå usikkert når planen skal vedtas.