Lyser ut avde­lings­leder-stilling ved legesen­teret på nytt