Lærer oppsagt for høyt sykefravær – møtes i retten