Tidli­gere muse­umsdi­rektør blir ordfø­rerkan­didat