Tror næringslivet vil tape milioner om Vegatrappa ikke gjenreises